Drodzy Mieszkańcy!!
Serdecznie zapraszamy na wspaniałe wydarzenie!!
Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski, a w szczególności Panie na Gminny Dzień Kobiet.
Wydarzenie odbędzie się 3 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Białej o godz. 15.00
Niech ten dzień będzie pełen uśmiechu, dobrej muzyki oraz niezapomnianych chwil. Serdecznie zapraszamy. Nie może Was zabraknąć!!!

W poniedziałek 19 lutego Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował wyjazd do Łukowa. Uczestnicy spotkali się przed Urzędem Gminy gdzie zgromadzonych przywitał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, życząc wszystkim wielu wrażeń, refleksji oraz bezpiecznej podróży. W pierwszej kolejności grupa udała się do kina na film „Powstaniec 1863” który opowiada o powstaniu styczniowym i przybliża bohaterską postać księdza Stanisława Brzóski w czasach zaborów.

Zapraszamy do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną Szczegółowe informacje, karta zgłoszeniowa i regulamin na stronie internetowej:

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  27 lutego  2024  roku na godz. 13:30 – LXVIII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wyszedł z inicjatywą organizacji kolejnych edycji cyklicznych konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Tegoroczne konkursy są kontynuacją poprzednich edycji z ubiegłych lat, lecz w nieco nowej formule. Cieszą się one rosnącym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem wśród lokalnej społeczności: "Rolnik z Lubelskiego 2024", "Ekolubelskie 2024", "Nasz Sołtys 2024", "Kobieta Przedsiębiorcza w stylu Eko".

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi  skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 r. Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r. Wniosek należy złożyć od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych. Współorganizatorami tegorocznego Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia.

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.