7 stycznia 2024 roku w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Białej odbyła się uroczystość przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Nissan Navara  Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej.  W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Zastępca Wójta Gminy Anna Grochoła, Skarbnik Gminy Zenon Matejek, Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica, V-e  przewodniczący  Rady Gminy Henryk Rosiński, sołtys sołectwa Biała Hanna Gołoś, sołtys sołectwa Adamki Elżbieta Pieśko, radny Rady Gminy Piotr Bosko, Zastępca Komendanta Powiatowego w  PSP w Radzyniu Podlaskim Dariusz Niedziela, Dowódca JRG Mirosław Łopacki, Prezes  PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej Anna Piekarska,  sponsorzy, a przede wszystkim druhowie OSP z terenu Gminy Radzyń Podlaski.

Dzień Babci i Dziadka już blisko! Zaangażujemy dzieci w warsztaty plastyczne, dziadków w warsztaty muzyczne, a wszyscy miło spędzimy czas pijąc herbatę.  Co najważniejsze, przyniesiemy (mamy nadzieję) szczęście dziadkom. O ile dziadkowie lubią otrzymywać prezenty, to jeszcze bardziej wolą spędzać czas z wnukami. Organizatorzy zapraszają na cudowną podróż międzypokoleniową- dziadków z wnukami oraz rodzicami. Bez zmysłowych ciekawostek i zagadek nie ruszymy! Jesteście gotowi?  Dzień babci i dziadka to też okazja do tego, żeby podziękować naszym dziadkom za to, że są i że zawsze możemy na nich liczyć. Dzień ten jest też okazją do spędzenia czasu razem i wspólnej zabawy. Dlatego zapraszamy dziadków ze swoimi wnukami 22 stycznia o godzinie 17.00 na wspólne warsztaty.

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs na realizację ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Radzyń Podlaski.
Wójt Gminy

Wiesław Mazurek

W dniu 09.11.2023 r.  podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2023r. na realizację Zadania pn. „Zakup i dostawa koparko-ładowarki i ciągnika rolniczego z osprzętem  do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski” Zakup koparko-ładowarki i ciągnika rolniczego z osprzętem przyczyni się trwale do poprawy komfortu życia mieszkańców i wpłynie pozytywnie na  utrzymanie w należytym stanie drogi gminne. W okresie letnim sprzęt posłuży do remontu nawierzchni, koszenia poboczy, równania nawierzchni, natomiast w okresie zimowym do odśnieżania i usuwania śliskości.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na koncert kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Koncert odbędzie się w Szkole Podstawowej w Białej 6 stycznia o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021, poz. 485  z póź. zm) Wójt Gminy Radzyń Podlaski zawiadamia o podjęciu w dniu  28 grudnia 2023 r. przez Radę Gminy Radzyń Podlaski uchwały Nr LXVII/349/2023 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzyń Podlaski  na lata 2023 – 2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr LXV/336/2023 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia  27 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski (DZ. URZ. WOJ. LUB. poz. 6388 z dn. 13 listopada 2023 r ).

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego