Organizacja bezpłatnego transportu zbiorowego dla wyborców
treść informacji