Gmina Radzyń Podlaski jest drugą co do wielkości gminą powiatu radzyńskiego, zajmującą obszar w promieniu ok. 15 km wokół miasta Radzyń Podlaski, który jest jej siedzibą.
Gmina posiada korzystne położenie komunikacyjne. Krzyżują się tutaj drogi krajowe: nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów i nr 63 od przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach poprzez Radzyń – Siedlce – Łomżę – Giżycko do Rosji. Odległość do Białej Podlaskiej wynosi około 56 km, Siedlec 56 km, Lublina 70 km.
Krajobraz stanowi płaska, lekko falista równina wzniesiona ok. 150 m n.p.m. Przez teren gminy przepływa rzeka Białka, wzdłuż zachodniej granicy (na niewielkim odcinku) płynie rzeka Bystrzyca, natomiast w sąsiedztwie wschodniego odcinka granicy gminy - rzeka Piwonia.
Gminę Radzyń Podlaski cechuje wielkie bogactwo lasów, zajmujących powierzchnię prawie 30% wszystkich gruntów. Są to lasy zróżnicowane gatunkowo, w zależności od warunków glebowych, wodnych oraz stopnia ingerencji człowieka. Dominującymi zespołami leśnymi są bory mieszane i sosnowe ze znaczącym udziałem brzozy. Miejscowo, na podmokłych terenach, występują olchy, natomiast w dolinach rzek zachowały się niewielkie fragmenty łęgów. Obszary lesiste obfitują w stare, dochodzące do 100, a nawet 200 lat drzewostany, wśród których zdarzają się drzewa objęte ochroną jako pomniki przyrody.
Walory przyrodnicze chronione są w rezerwacie przyrody „Czapliniec w Uroczysku Feliksówka” i  użytkach ekologicznych.
Rezerwat „Czapliniec w Uroczysku Feliksówka” jest położony w Leśnictwie Feliksówka. Stanowi ochronę stanowisk lęgowych czapli siwej, której głównym żerowiskiem są stawy rybne we wsi Borki.
Użytek ekologiczny „Białka” o powierzchni 8,35 ha znajduje się na obszarze dawnego koryta i starorzeczy rzeczki Białka, dołów torfowych i łąk. Drugi użytek o powierzchni 3,09 ha znajduje się na śródleśnych bagnach w Leśnictwie Główne.
Nieskażone przemysłem środowisko naturalne, czyste powietrze i woda sprzyjają rekreacji.
Na terenie gminy rozwija się rekreacja konna. Jesienią organizowane są: „Rajd Konny na Orientację” oraz „Hubertus”.  Co roku w miejscowości Bedlno organizowany jest Wojewódzki Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych.
Na uwagę zasługuje również rozwój  kowalstwa artystycznego.
Gmina Radzyń Podlaski może poszczycić się szeregiem interesujących miejsc, które warto zobaczyć będąc na tym terenie. Do najciekawszych należą:
zespół pałacowo-parkowy w Branicy Radzyńskiej, a w nim pałac z 1884 r. znajdujący się w parku krajobrazowym (do niedawna siedziba Szkoły Podstawowej), jeden z najstarszych pałaców na Podlasiu, położony we wsi Żabików, zbudowany w XVI lub na początku XVII wieku, w swojej budowie posiadający elementy natury obronnej, z pozostałościami parku XIX-wiecznego (obecnie siedziba Szkoły Podstawowej), pałac w Białce, wybudowany w 1843 r. (obecnie własność prywatna).
Wokół tych pałaców znajdują się parki bogate w starodrzew.
Na skraju kompleksu leśnego wsi Płudy, wcinając się klinem w tereny sąsiedniej wsi Turów należącej do gminy Kąkolewnica znajdują się: kaplica pw. św. Antoniego oraz zabytkowy cmentarz, na którym znajdują się groby powstańców styczniowych.
W miejscowości Biała w budynku dawnej szkoły znajduje się Izba Regionalna mogąca poszczycić się bogatym zbiorem dawnych przedmiotów codziennego użytku.
Na całym terenie gminy spotkać można szereg urokliwych przydrożnych kapliczek i krzyży. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje figura Chrystusa znajdująca się na skraju miejscowości Zabiele przy drodze do Paszk Dużych.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa, a w miejscowości Bedlno Radzyńskie znajduje się peron kolejowy oraz zabytkowe budynki stacji kolejowej.
Przez teren gminy przebiega szlak rowerowy, a w miejscowości Branica Radzyńska znajduje się wiata turystyczna.

Powierzchnia: 155,17 km2
Ludność: 8,3 tys. os.
Sołectwa: 21