Gmina Radzyń  Podlaski otrzymała  dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Rok 2024
Dofinansowanie z budżetu państwa: 133 000 zł
Całkowita wartość:  166 250 00 zł
Data zawarcia umowy 19.03.2024 r.

Celem Programu jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
Posiłku,
Świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
Świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych