Herb Gminy Radzyń Podlaski stanowi : w polu czerwonym głowa niedźwiedzia biała z jęzorem złotym, nad kłodą z dwoma sękami złotą.

Sztandar Gminy Radzyń Podlaski składa się z dwóch czerwonych płatów o łącznych wymiarach 110 x 100 cm, obszytych złotymi frędzlami z trzech stron nie przylegających do drzewca. Na awersie sztandaru umieszczono godło herbu Gminy Radzyń Podlaski, którego wysokość stanowi 3/5 płata. Wokół godła umieszczono majuskulny napis: na górze GMINA, na dole - RADZYŃ PODLASKI, z lewej strony data 1415,z prawej strony data 2015. Na rewersie sztandaru znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały w koronie, którego wysokość stanowi 3/4 wysokości płata. Na wstędze drzewca koloru czerwonego umieszczono składająca się 4 słów łacińską dewizę zapisaną minuskułą – Ubi Concordia , Ibi Victoria ( co tłumaczy się na język polski : gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Wstęga jest zawiązana na drzewcu w kokardę.Flagę Gminy Radzyń Podlaski stanowi: płat sukna o proporcjach szerokości do długości 5:8 z pionowymi pasami w układzie: czerwony – 1/8; biały – 1/8; czerwony 4/8; żółty – 1/8; czerwony – 1/8. Na fladze centralnie umieszczone godło herbu Gminy Radzyń Podlaski w wys. 4/5 wysokości flagi.Baner Gminy Radzyń Podlaski stanowi płat sukna o proporcjach szerokości do długości 1:4 z poziomymi pasami w układzie: czerwony 1/16; biały 1/16; czerwony 12/16; żółty 1/16; czerwony 1/16. Na środku płata godło herbu Gminy Radzyń Podlaski, którego szerokość stanowi 2/3 szerokości płata.


Flagę stolikową Gminy Radzyń Podlaski stanowi płat sukna o proporcjach szerokości do długości 1:4 z poziomymi pasami w układzie: czerwony 1/8 - biały 1/8 - czerwony 4/8 - żółty 1/8 - czerwony 1/8. Na środku płata godło herbu Gminy Radzyń Podlaski, którego szerokość stanowi 2/3 szerokości płata.Pieczęcie Gminy Radzyń Podlaski mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis:
dla pieczęci gminnej : GMINA RADZYŃ PODLASKI;
dla pieczęci wójtowskiej: WÓJT GMINY RADZYŃ PODLASKI;
dla pieczęci radzieckiej; RADA GMINY RADZYŃ PODLASKI;
Nazwa RADZYŃ PODLASKI oddzielona jest w każdej pieczeci z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane są godła herbu Gminy Radzyń Podlaski.

    
 Symbole stanowią własność Gminy Radzyń Podlaski i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi.