Barbara Palica (przewodnicząca Rady Gminy)
    Henryk Rosiński  (wiceprzewodniczący Rady Gminy)
    Piotr Bosko
    Waldemar Biernacki
    Arkadiusz Gos
    Ireneusz Koczkodaj
    Ryszard Król
    Halina Maliszewska
    Halina Mironiuk
    Elżbieta Pieśko
    Michał Wierzchowski
    Przemysław Skwara
    Agnieszka Szwed
    Ewa Kochnio
    Andrzej Gątarczyk