Szanowni Państwo, zapraszamy w dniu 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00  przedstawicieli: młodych i lokalnych organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych i grup nieformalnych, na otwarte szkolenie „Aktywne Lubelskie Lokalnie” – edycja 2024” w LGD Zapiecek ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.
Harmonogram konkursu grantowego Aktywne Lubelskie Lokalnie – edycja 2024:

Gmina Radzyń Podlaski w związku z otrzymanym pismem Lukman Multimedia Sp. z o.o., ul Leszno 14, 01-192 Warszawa informuję, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło kolejny etap przedsięwzięcia zapewnienia mieszkańcom Gminy szybki dostęp do Internetu. We wcześniejszych etapach realizowane sieci światłowodowe nie objęły zasięgiem wszystkich mieszkańców Naszej Gminy. Rozstrzygnięty pod koniec roku 2023 kolejny konkurs Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ma na celu uzupełnienie tych braków. Zadanie realizacji tego celu powierzono (w drodze konkursu) Spółce LUKMAN Multimedia.

Organizacja bezpłatnego transportu zbiorowego dla wyborców
treść informacji

Gmina Radzyń  Podlaski otrzymała  dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Rok 2024
Dofinansowanie z budżetu państwa: 133 000 zł
Całkowita wartość:  166 250 00 zł
Data zawarcia umowy 19.03.2024 r.

W dniach od 8 do 12 kwietnia bieżącego roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.
Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz ręcznie wykładana przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, wielkości ok. 3 cm, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości ok 3 cm.
Szczepionki nie wolno dotykać!

Informujemy, iż od dnia 3 kwietnia 2024 r. w miejscowości Bedlno prowadzone będą prace związane z wymianą wodomierzy ze względu na kończący się okres ich legalizacji. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwianie dostępu do wodomierzy. Wymiana wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzana jest na koszt Gminy.

 

W dniu 20 marca 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

W dniu 19 marca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  jednostki OSP z terenu  powiatu radzyńskiego podpisały umowy dotacji na realizację zadań publicznych województwa lubelskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego z konkursu pt. „Lubelskie wspiera OSP”. W uroczystym podpisaniu i przekazaniu umów dotacji udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski  oraz Włodarze Gmin z terenu powiatu radzyńskiego, a także strażacy.