26 kwietnia br. odbyła się LX sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski, która była ostatnim spotkaniem  tej kadencji trwającej od 2018 roku. Podczas  sesji, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek  oraz Przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski Barbara Palica złożyli podziękowania radnym  oraz sołtysom za ich pracę.   Podczas sesji podziękowania od mieszkańców gminy otrzymał również Wójt Gminy.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie zaprasza na wyjazd do kina.
Szczegóły na plakacie.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów kastracji zwierząt oraz ogromnym zainteresowaniem ze strony ich właścicieli, zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na przeprowadzenie ww. zabiegu.
W  związku z powyższym, w razie potrzeby, czynności te należy wykonać na własny koszt.

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Na podstawie § 1 i 3  Postanowienia Nr 324/2024  Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 19 kwietnia 2024  r. w sprawie zwołania I sesji rad gmin, rad miast i rad powiatów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.  zawiadamiam o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego na dzień 6 maja 2024  r. na godz. 9:oo  I Sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski która odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:

W ostatnim czasie zauważono w kilku gminach województwa lubelskiego fałszywe ulotki. Informacje zawarte w tych materiałach są nieprawdziwe i mogą wprowadzać Państwa w błąd. Prosimy wszystkich Państwa  o zachowanie ostrożności i sprawdzania źródeł informacji, zwłaszcza przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich podstawie.

W okresie od 23.04.2024 – 30.11.2024r.  mieszkańcy  Gminy Radzyń Podlaski mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu  kastracji i znakowania psa lub kota. O dofinansowanie zabiegu kastracji oraz znakowania zwierząt domowych (psów i kotów)  ubiegać się mogą pełnoletni właściciele tych zwierząt, będący mieszkańcami gminy Radzyń Podlaski.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest dokonanie kolejno następujących czynności:

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski                                      
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 26  kwietnia 2024 roku na godz. 13:30 – LXX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Informujemy, że związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 18.04.2024 r. w miejscowościach Zabiele, Paszki Duże, Paszki Małe, Lichty, Biała-Zarutki, Biała -Adamki wystąpią przerwy w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.