Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą środę i piątek w godzinach od 1515 do 1915
PSZOK znajduje się w miejscowości Białka 48b. tel. 508 211 143