Dane historyczne: Siedlanów - wieś wzmiankowana od XVI w. jako własność Bartłomieja kazanowskiego, na granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Od 2 połowy XVII w. pozostawała w dobrach radzyńskich, klucz branicki, własność Szlubowksich. W końcu XIX w. Słownik Geograficzny wymienia tu folwark. Po podziale rodzinnym z 1928 r. własność Stefanii ze Szlubowskich za Rulikowskich; wówczas wieś uległa parcelacji prywatnej. Obecnie brak śladów folwarku.