Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był dziś niewątpliwie wyrazem hołdu za postawę męstwa, odwagi, miłości do ojczyzny. Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, zastępca wójta Anna Grochoła, przewodnicząca rady gminy Barbara Palica, skarbnik gminy Zenon Matejek oraz radni, dyrektor szkoły wraz z uczniami, poczty sztandarowe gminy i szkoły skupiły się dziś w Białej jako wyraz postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Wspólnie dziękowali za krew przelaną w obronie Ojczyzny oraz oddali hołd w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamięć i szacunek dla historycznych przodków są bowiem fundamentem wspólnoty narodowej.

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza
Województwo Lubelskie
– Uzależnienie możliwości użytkowania nowych kotłów na paliwa stałe od braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej w nowo budowanych budynkach od 1 maja 2021. Ograniczenie to nie dotyczy miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków).
– Od 1 maja 2021 w nowo budowanych budynkach można użytkować tylko miejscowe ogrzewaczy pomieszczeń zgodnych z wymogami ekoprojektu
– Dla istniejących budynków i zainstalowanych w nich miejscowych ogrzewaczy nie ma ograniczeń.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na wspólne świętowanie Dnia Tosta
Gdzie: Świetlica GOKiS w Białej.
Kiedy: 28 lutego 2024 r.
Godz. 17.00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. 
Przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.

Drodzy Mieszkańcy!!
Serdecznie zapraszamy na wspaniałe wydarzenie!!
Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski, a w szczególności Panie na Gminny Dzień Kobiet.
Wydarzenie odbędzie się 3 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Białej o godz. 15.00
Niech ten dzień będzie pełen uśmiechu, dobrej muzyki oraz niezapomnianych chwil. Serdecznie zapraszamy. Nie może Was zabraknąć!!!

W poniedziałek 19 lutego Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował wyjazd do Łukowa. Uczestnicy spotkali się przed Urzędem Gminy gdzie zgromadzonych przywitał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, życząc wszystkim wielu wrażeń, refleksji oraz bezpiecznej podróży. W pierwszej kolejności grupa udała się do kina na film „Powstaniec 1863” który opowiada o powstaniu styczniowym i przybliża bohaterską postać księdza Stanisława Brzóski w czasach zaborów.

Zapraszamy do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną Szczegółowe informacje, karta zgłoszeniowa i regulamin na stronie internetowej:

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  27 lutego  2024  roku na godz. 13:30 – LXVIII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wyszedł z inicjatywą organizacji kolejnych edycji cyklicznych konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Tegoroczne konkursy są kontynuacją poprzednich edycji z ubiegłych lat, lecz w nieco nowej formule. Cieszą się one rosnącym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem wśród lokalnej społeczności: "Rolnik z Lubelskiego 2024", "Ekolubelskie 2024", "Nasz Sołtys 2024", "Kobieta Przedsiębiorcza w stylu Eko".