Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz z Komendą Powiatową  PSP w Radzyniu Podlaskim oraz wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi woj. lubelskiego, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zapraszają do udziału w konkursie młodzież w wieku 15-19 lat z terenu województwa lubelskiego pn. ,,Moje bezpieczne środowisko”.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 03.08.2023 r. przystępujemy do prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w miejscowości Ustrzesz. Od godz. 8.00 do godz. 15.00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski na miesiąc sierpień 2023 r.

Niniejszym informuję, że w dniu 01 sierpnia 2023 (wtorek)  o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie w Gminie Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu uczczenie i upamiętnienie 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 17.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

Zapraszamy, na kolejny już sierpniowy tydzień wakacyjnych spotkań z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do Białej, Białki i Żabikowa.

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w zajęciach.

Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radowiec apelujemy, aby do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) nie wrzucać:

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  25 lipca 2023    roku na godz. 8:00   – LXII  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Serdecznie zapraszamy dzieci z Gminy Radzyń Podlaski w wieku od 7 do 16 lat na kolonie organizowane przez KRUS, które odbędą się w terminie 23-31 sierpnia 2023 roku w Białym Dunajcu k/ Zakopanego. Warunkiem uczestnictwa w koloniach jest ubezpieczenie co najmniej jednego z rodziców pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobieranie renty lub emerytury z KRUS.
Opłata za kolonie wynosi jedyne 500 złotych. Zapisów można dokonywać do 28 lipca 2023 r.(piątek).
Po więcej szczegółów proszę o kontakt  pod numer telefonu 83 4131819 lub udać się do pokoju numer 209 w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski.