Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  27 lutego  2024  roku na godz. 13:30 – LXVIII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wyszedł z inicjatywą organizacji kolejnych edycji cyklicznych konkursów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Tegoroczne konkursy są kontynuacją poprzednich edycji z ubiegłych lat, lecz w nieco nowej formule. Cieszą się one rosnącym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem wśród lokalnej społeczności: "Rolnik z Lubelskiego 2024", "Ekolubelskie 2024", "Nasz Sołtys 2024", "Kobieta Przedsiębiorcza w stylu Eko".

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi  skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 r. Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie wniosku o jej przyznanie w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r. Wniosek należy złożyć od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych. Współorganizatorami tegorocznego Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia.

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski działając na podstawie art. 15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm. ) podaje wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu serdecznie zaprasza wszystkich miłośników piłki nożnej do kibicowania na meczu Fortuna 1 Ligi pomiędzy GKS Górnik Łęczna  a GKS Tychy, który odbędzie się w dniu 20.02.2024 r.(wtorek) o godzinie 18.00 w Łęcznej. Wyjazd spod Urzędu Gminy  o godzinie 16.15. Koszt wyjazdu dla dzieci 40 zł, natomiast dla osób dorosłych 70 złotych (przejazd + bilet). Zapisy i informacje pod numerem telefonu 501 120 729, bądź w Urzędzie Gminy pokój nr. 9.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W dniu 11.02.2024 roku już tradycyjnie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żabikowie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  o Puchar Wójta Gminy Radzyń Podlaski  Wiesława Mazurka. Do turnieju przystąpiło sześć  drużyn i od razu w pierwszym meczu doszło do bardzo ciekawego pojedynku. Obrońca trofeum z poprzedniego roku, zespół z Paszk Dużych musiał uznać wyższość jednostki z Żabikowa. Kolejne mecze również przysporzyły  wielu emocji, bo tutaj niespodzianką należy uznać drugie miejsce jednostki z Płudów oraz  trzecią lokatę jednostki z Białej.