Zapraszamy na warsztaty ostatkowe.
Środa godz. 16.00 świetlica GOKiS w Białej

21 stycznia 2024 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich współorganizowane przez Katolickie Radio Podlasie oraz Powiat Radzyński. Licznie zebranych gości powitał  ks. Grzegorz Suwała diecezjalny duszpasterz Kół Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Zastępca Wójta Gminy Anna Grochoła, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica,  Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk oraz radni gminni.

20 stycznia 2024 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie opłatkowe członków Kół Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. O potrzebie tego ważnego spotkania świadczy duże zainteresowanie przybyłych gości. Wśród nich nie zabrakło Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka, Przewodniczącej Rady Gminy Barbary Palicy oraz radnych gminnych. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim na wczorajsze zajęcia zaprosił wszystkich miłośników gry w pong - ponga, a honorowy patronat objął Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek. Zgłosiło się bardzo dużo uczestników i rywalizacja była naprawdę bardzo emocjonująca. Uczniowie walczyli w kategorii klas IV – VI i VII – VIII chłopcy oraz dziewvcząt szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

Informujemy, iż od dnia 29 stycznia 2024 r. w miejscowości Stasinów prowadzone są prace związane z wymianą wodomierzy ze względu na kończący się okres ich legalizacji. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwianie dostępu do wodomierzy. Wymiana wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzana jest na koszt Gminy.

Postanowienie Nr 26/2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Radzyń Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

23.01.2024 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Białce odbyła się ważna uroczystość, na którą uczniowie zaprosili swoich ukochanych dziadków. Swoją obecnością zaszczycili wszystkich również Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz zastępca wójta Anna Grochoła.
Podczas swojego wystąpienia wójt zaznaczył, że "babcia i dziadek" to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Z nutą wzruszenia przywołał w swojej pamięci chwile spędzone z dziadkami.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek Szkoła Podstawowa w Białce oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają dzieci i młodzież szkolną do udziału w  Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego  
Turniej odbędzie się  w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Białce
Planowany termin rozpoczęcia turnieju od godziny 11.00 w dniu  30.01.2024 r. (wtorek)