Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim serdecznie zapraszają wszystkich na Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka. Spotykamy się wszyscy 16 października 2023 r. na boisku w Żabikowie o godz. 16.00  Będzie to świetna okazja do wspólnej zabawy przy ognisku, połączonej z degustacją ziemniaczanych specjałów. Nie zabraknie śpiewu i smakołyków. Powitamy głośno Króla Ziemniaka oraz weźmiemy udział w zabawach: rozgrywki piłkarskie z udziałem ziemniaka, rzut kartoflem do celu, ziemniaczkowe tory przeszkód, skoki w workach itp.  Obchody tego święta stanowią doskonałą okazję do aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i rodziców w atmosferze przepełnionej humorem i dobrą zabawą.  Do zobaczenia !

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 października 2023 r. o godz. 9 :00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie m.in.:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski za I półrocze 2023 r. w tym przebieg realizacji inwestycji gminnych oraz źródła ich finansowania;
Informacja nt. świadczeń socjalnych oraz pomocy społecznej za I półrocze 2023 r.

Uprzejmie informuję, że w dniach od 17 października 2023 r. do dnia 27 października 2023 r.  przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski, stan na dzień 29.09.2023r:

Zapraszamy dzieci do GOKiSu, gdzie organizujemy czwartkowe, nie tylko obiady, ale i spotkania o charakterze edukacyjnym. Proponujemy  mini wykłady, konkursy, zabawy dydaktyczne. Będziemy tworzyć mapy myśli, drzewka decyzyjne, gry dydaktyczne. Zachęcamy do rozwijania swych talentów i zainteresowań, ale również możemy nadrobić zaległości.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli serdecznie zaprasza na X Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego, który odbędzie się w dniu  08.10.2023 r. (niedziela) w godz. 800 - 1600 na placu wystawowym przy ul. Pożowskiej 2 w Końskowoli.
Więcej informacji: www.lodr.konskowola.pl

Urząd Gminy Radzyń Podlaski informuje, iż w dniu 05.10.2023 r. (czwartek) od godz. 700 na terenie gminy odbędzie się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości! Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

W związku z płukaniem sieci wodociągowej, informuje, że w dniach 02- 06.10.2023r. nastąpią chwilowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach Biała, Zabiele, Żabików, Bedlno, Brzostówiec, Płudy, Zabiele, Paszki Duże, Paszki Małe, Lichty. Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubelskiego Wójt Gminy Radzyń Podlaski – Wiesław Mazurek oraz Skarbnik Gminy – Zenon Matejek podpisał  umowę  o dofinansowanie projektu w zakresie edukacji z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na kwotę 274 967 zł. Celem głównym projektu” Radzyń Podlaski stawia na edukację pozaformalną” jest nabycie w okresie 01.12.2023-30.06.2024 nowych umiejętności, kompetencji, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną dla uczniów z terenu Gminy Radzyń Podlaski (m.in. kompetencji i umiejętności matematycznych, cyfrowych, z zakresu wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej, pracy zespołowej, nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów) .