Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Irena i Andrzej Ochnio (gospodarze Retro Zagrody),Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Biała, KGW Bielanki, Koło Regionalne w Białej zapraszają na Święto Kosy w dniu 23 lipca 2022 r. o godz. 16:30 - Retro Zagroda w Białej.
W programie: Obrzęd wyjścia w pole na rozpoczęcie żniw, tradycyjne koszenie zboża, konkursy na najlepszego kosiarza i zbieraczkę, koszyczkowa biesiada żniwna i zabawa pod chmurką.
Szczegóły na plakacie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza na kolejny tydzień "Wakacyjnych spotkań z GOKiS" zapraszamy do Branicy Radzyńskiej, Żabikowa i Białej. Szczegóły na plakacie.

„Poezja akwarelą” to kolejne warsztaty plastyczne organizowane przez GOKiS, które cieszyły się zainteresowaniem wielu dzieci. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość pogłębić swoje umiejętności plastyczne oraz nauczyć się nowych technik i podejścia do malowania. Malowanie farbami to nie tylko miła forma spędzania czasu, ale przede wszystkim barwna aktywność, która rozwija kreatywność i wyobraźnię.
Zabawa kolorami sprawiła dzieciom dużo radości.

W symbolicznym dniu 12 lipca- W Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, w Gminie Radzyń Podlaski miała miejsce uroczystość otwarcia odremontowanej drogi powiatowej Białka-Płudy-Główne nr 1208L i poświęcenie krzyża upamiętniającego mord na mieszkańcach wsi Płudy dokonanych przez niemieckiego okupanta. Inauguracją uroczystości była msza święta w Parafii Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim poświęcona poległym i pomordowanym, którą celebrował miejscowy proboszcz ksiądz kanonik Krzysztof Pawelec. Po zakończeniu uroczystej mszy świętej miał miejsce bardzo miły i oczekiwany przez mieszkańców gminy, a w szczególności wsi Białka, Płudy, Jaski i Główne moment.

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim w przyszłym tygodniu,  zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolny na zajęcia plastyczne do domu przy SP  w Żabikowie i remizie w Paszkach Dużych. Szczegóły na plakacie.

Lokalna Grupa Działania  „Zapiecek” zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców powiatu radzyńskiego. Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy – jest częścią ewaluacji LSR LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020. Ankieta jest krótka i anonimowa.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ea03bc1f&&b=42b5103cc0&&c=db152a07
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

W przyszłym tygodniu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu również zaprasza na „ Wakacyjne spotkania z GOKiS „ w Białej , Żabikowie i Jaskach.

Do zobaczenia

5 lipca 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zorganizował wycieczkę do Mościsk koło Woli Życkiej w województwie mazowieckim.
Celem naszego podróżowania był Park Edukacji i Rozrywki – Farma Iluzji. Jest to jedyne w Polsce miejsce – park sensoryczny osadzony w świecie iluzji, w którym do dyspozycji zwiedzających jest kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji opartych na zmysłach wzroku, równowagi. Park ma formę edukacji poprzez zabawę.
Gotowi do zwiedzania podążyliśmy za Panią przewodnik, która wprowadziła nas w ten świat pełen ciekawostek i pokazała najciekawsze zakątki farmy.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radzyń Podlaski uchwały Nr XLIV/ 228 / z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski obejmującego miejscowości: Biała, Zabiele, Radowiec, Białka, Bedlno Radzyńskie, Ustrzesz, Marynin, Zbulitów Duży i Branicę Radzyńską Kolonię.

Gmina Radzyń Podlaski

Oficjalny serwis internetowy

Kontakt

Adres: ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
Telefon: 83 413 18 00
E-mail: ug@radzynpodlaski.pl
NIP: 538-10-27-701
REGON: 000550189

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30