Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na Koncert Kolęd Młodzieżowej Orkiestry Dętej   pod batutą Tomasza Nurzyńskiego w dniu 6 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żabikowie.

Serdecznie zapraszamy

15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla dzieci szkół podstawowych. Jakie zadania mamy dla Was tym razem?
Świat Recyklingu –  zagraj  z nami w grę, w której każdy materiał, każda drobinka jest cenna i ma konkretną wartość. Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. W naturze nie ma odpadów! Każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest następnie wykorzystywana przez inne organizmy. Możemy czerpać inspirację z przyrody, aby zmienić nasze metody produkcji i gospodarkę odpadami. Wszystko można zaprojektować w taki sposób, żeby każdy element można było ponownie użyć. Takie podejście będzie potrzebne, aby wziąć udział w IX edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i Przyjaciele w 2023 roku. Konkurs dedykujemy uczniom klas 4-8 szkół podstawowych.

16 grudnia 2022 roku o godzinie  9:00 w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II odbył się X Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina” pod patronatem  Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka. Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowania śpiewem kolędowym, promocję młodych wykonawców, kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji kolędowania, integrowanie dzieci z terenu naszej gminy oraz kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa między dziećmi. Dzieci prezentowały wybraną przez siebie pastorałkę lub kolędę. Wszystkich wykonawców oceniało jury, w którym zasiedli:

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655 i 1504) zarządza się, co następuje:
1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski, uprzejmie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych w 2023 r. będzie odbywał się wg. ustalonych harmonogramów. Gmina została podzielona na 4 sektory:
Sektor I : Brzostówiec, Główne, Jaski, Paszki Duże, Paszki Małe, Radowiec, Zabiele.
Sektor II : Bedlno Radzyńskie, Białka, Siedlanów, Ustrzesz.
Sektor III : Branica Radzyńska, Branica Radzyńska Kolonia, Marynin, Stasinów, Zbulitów.
Sektor IV : Biała, Bedlno, Płudy, Żabików.

logo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2127) uprzejmie informuję, wszystkie osoby uprawnione do otrzymania dodatku elektrycznego,  że zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.
Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  29 grudnia 2022  roku na godz. 13:00 – LIV  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad: