Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany  do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nastąpi na terenie Gminy Radzyń Podlaski głośne użycie syren alarmowych mające na celu upamiętnienie 78 rocznicy wybuchu Powstawia Warszawskiego.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich "BIELANKI",Koło Regionalne w Białej zapraszają na Bialski Festyn Rodzinny w dniu 6 sierpnia br. na Planu przed Świetlicą wiejską w Białej
Szczegóły na plakacie

W dniu wczorajszym w Branicy Radzyńskiej odbyły się warsztaty ekologiczne, które miały za zadanie przybliżyć dzieciom  nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim zagadnienia związane z ochroną środowiska i zachowaniami nacechowanymi troską o naturę. Miały charakter praktyczny, teoria stanowiła tylko element wprowadzający. Wspólne zabawy, muzykowanie o ekologii i zadania plastyczne motywowały dzieci do wspólnych rozmów o przyrodzie. Wszystkie ćwiczenia angażowały  do poznawania fascynującego świata ekologii.

W pierwszym tygodniu sierpnia Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci we wtorek na pływalnię. Zbiórka o godz.11.00 pod świetlicą GOKiS w Białej, zabieramy po 17 zł ( koszt basenu + w drodze powrotnej zajdziemy na lody), natomiast w środę tradycyjnie o godz.17.00 piłka nożna w Żabikowie. Czwartek zapraszamy do Bedlna k. Żabikowa na godz.16.00 tam odbędą się warsztaty plastyczne, które poprowadzi Pani Małgorzata Szram. Zachęcamy do udziału

21 lipca w Paszkach Dużych odbyły się warsztaty plastyczne „Portret- technika pasteli”. Rysowanie portretu to jedno z największych wyzwań artystów. Każda twarz jest inna, jednak jej budową rządzi kilka zasad. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać zasady rysowania portretów, a tym samym rozwijać swoje umiejętności artystyczne.

Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na zwierzęta! Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia ludzi, ale także dla zwierząt. Odwodnienie, poparzenia, udar to tylko niektóre z zagrożeń, które wynikają z niewłaściwej opieki nad zwierzęciem latem. Szczególnie w trudnych warunkach są zwierzęta żyjące na uwięzi, pozostawione same sobie, często bez kropli wody zdatnej do picia.

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski zaprasza na BIAŁĄ NIEDZIELĘ w dniu 31 lipca 2022 w Szkole Podstawowej w Białej. Badania przeprowadzone zostaną przez lekarzy specjalistów z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Pacjentów przyjmować  będą: dermatolog, ortopeda, neurolog, ginekolog, chirurg, urolog, laryngolog, kardiolog, geriatra, pulmonolog.Rejestracja prowadzona będzie w godzinach 9:00 – 13:00. Niezbędny jest numer PESEL. Przyjęcia rozpoczną się od godz. 10:00. Będą wykonywane również badania w kierunku osteoporozy oraz inne bezpłatne badania – np. słuchu, spirometria, cytologia.