W dniu 09.11.2023 r.  podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2023r. na realizację Zadania pn. „Zakup i dostawa koparko-ładowarki i ciągnika rolniczego z osprzętem  do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski” Zakup koparko-ładowarki i ciągnika rolniczego z osprzętem przyczyni się trwale do poprawy komfortu życia mieszkańców i wpłynie pozytywnie na  utrzymanie w należytym stanie drogi gminne. W okresie letnim sprzęt posłuży do remontu nawierzchni, koszenia poboczy, równania nawierzchni, natomiast w okresie zimowym do odśnieżania i usuwania śliskości.

Dofinansowanie: 797 831, 13 zł

Całkowita wartość inwestycji: 997 288, 92 zł