W dniu 20 marca 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

W dniu 19 marca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  jednostki OSP z terenu  powiatu radzyńskiego podpisały umowy dotacji na realizację zadań publicznych województwa lubelskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego z konkursu pt. „Lubelskie wspiera OSP”. W uroczystym podpisaniu i przekazaniu umów dotacji udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski  oraz Włodarze Gmin z terenu powiatu radzyńskiego, a także strażacy.

Poprzez projekt “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO” Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Gmina Radzyń Podlaski z Wójtem Wiesławem Mazurkiem na czele wychodzą z nowym, innowacyjnym przedsięwzięciem dla całej społeczności. Od kwietnia będzie można korzystać z gminnej siłowni, która  oferuje otwartą przestrzeń, dużą powierzchnię treningową oraz strefy do ćwiczeń. Zadbaj o zdrowy kręgosłup, kondycję, formę  i skorzystaj z możliwości wykupienia karnetu. Dla mieszkańców gminy 30 zł/m-c.

Urząd Gminy Radzyń Podlaski, uprzejmie informuje, że  dniu 29 marca 2024 kasa będzie nieczynna.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny zbliża się wielkimi krokami dlatego Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają wszystkich na wspólne obchody tego radosnego i kolorowego dnia. 21 marca 2024 r. zaprosiliśmy Panią Wiosnę do Szkoły Podstawowej w Białce, i z pewnych źródeł wiemy, że z radością do nas przybędzie. Musicie być razem z nami. Zaczynamy od 14.00 do 16.00. Będą czekały zabawy, konkursy, ognisko i mnóstwo wspaniałych atrakcji. Do zobaczenia 🤗

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  - zwołuję na dzień  25 marca   2024  roku na godz. 13:30 – LXIX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Informacja Wójta Gminy Radzyń Podlaski dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Radzyń Podlaski dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 rok życia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2024 roku.