Gminy wchodzące w skład partnerstwa „Porozumienia Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego o współpracy w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2021-2027”, planują złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, dzięki któremu stworzą możliwość załatwiania części spraw urzędowych przez Internet. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją aplikacyjną dla projektu.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Daniel Grochowski oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza do udziału w Gminnym Festiwalu Talentów. Szczegóły w regulaminie.  

W dniu 23 maja mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski wzięli udział w wyjeździe do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Uczestnicy mieli przyjemność obejrzeć spektakl pt. "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego i z dramaturgią Huberta Sulimy. Spektakl w szczególności zachwycił doskonałą grą aktorską, dekoracjami a także pięknymi kostiumami. Był to bardzo miło spędzony czas. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność .


W dniu 26 maja 2024 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP.  Z gminy Radzyń Podlaski udział wzięli strażacy z OSP Płudy, Brzostówiec, Bedlno, Paszki Duże, Branica Radzyńska - Kol., Żabików.  Z jednostek OSP Płudy i Brzostówiec udział wzięła także drużyna kobieca. Nagrody, dyplomy oraz puchary dla najlepszych drużyn wręczył Wójt Gminy Radzyń Podlaski - Daniel Grochowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Palica. Oto wyniki:

Z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego - Radny Tadeusz Borysiuk został zaproszony na spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.  W roku bieżącym Prezydent zaprosił młodych samorządowców, którzy po raz pierwszy będą pełnić swoje funkcje na szczeblu lokalnym.

Drodzy Mieszkańcy,
W związku z okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz całkowite zaprzestanie podlewania trawników, ogródków i upraw sadowniczych wodą z sieci wodociągowej.
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody i doprowadzić do przerw w dostawie wody.
Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższego apelu.

W związku z awarią na ujęciu wody, informujemy, że mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców.  Obecnie trwają intensywne  prace mające na celu usunięcie awarii i przywrócenie dostawy wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.