logo

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski.
W związku z trwającymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy i mogącymi pojawić się z tego tytułu zagrożeniami radiacyjnymi na obszarze Polski, w tym również gminy Radzyń Podlaski, chcę poinformować Państwa, że podjęte zostały w naszej gminie działania mające na celu minimalizację skutków mogących się potencjalnie pojawić tego typu zdarzeń.


Gminny Ludowy Klub Sportowy „Unia” Żabików powstał w 1971 roku, jest to najdłużej występujący klub w bialskopodlaskiej klasie okręgowej. Obecnie Prezesem jest Marian Palica za którego Klub święcił największe sukcesy zdobywając w sezonie 2020/21 pierwsze miejsce. Nie obyło by się, to bez pomocy Wójta Gminy Wiesława Mazurka, który zawsze wspierał Klub w chwilach sukcesów, jak i w czasach trochę cięższych dla naszego Klubu.

logo

Nowy termin składania wniosków o oszacowanie szkód  powstałych w wyniku suszy. Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br. Przypominamy, iż wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

logo

Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim informuje, że została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą". Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód. Rolnicy mają czas na złożenie wniosku o oszacowanie szkód za pomocą aplikacji nie później niż do 15 października 2022r. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim oraz Szkoła Podstawowa w Białce zapraszają w dniu 14.10.2022 (piątek) wszystkie dzieci wraz z Rodzicami na „Święto pieczonego ziemniaka” Impreza odbędzie się na terenie SP w Białce. W programie gry i zabawy, pieczenie ziemniaków oraz kiełbasek.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Rolniczy Agro-Park, które odbędą się w Lublinie  w weekend 15-16 października. Tegoroczna edycja wydarzenia to przede wszystkim nowoczesne technologie w rolnictwie, blisko 150 wystawców, ponad 20 premier oraz specjalistyczne konferencję o „optymalizacji nawożenia oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów wody”. Wstęp na Targi jest bezpłatny.

logo

Szanowni Mieszkańcy,
zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundację Most the Most w województwie lubelskim. Jest to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom. Następnie będą Państwo mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność.
Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie - do 1 000 000 PLN.

logo

Uprzejmie informuję, że zostało wydane Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Radzyń Podlaski  z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok