Wójt Gminy Radzyń Podlaski działając na podstawie art. 15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 późn. zm. ) podaje wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Szanowni Państwo,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do wzięcia udziału w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40)   - zwołuję na dzień  8 lutego  2023  roku na godz. 13:00 – LV Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.    
Proponowany porządek obrad:

W ferie Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprosili wszystkie dzieci na aktywne ferie. Młodzi mieszkańcy naszej gminy mieli zapewnione atrakcje przez całe dwa tygodnie. Zajęcia odbywały się w gminnych szkołach w: Brzostówcu, Zabielu, Białej, Branicy Radzyńskiej, Żabikowie, Białce oraz w świetlicy w Jaskach i Białej. Na dzieci czekały między innymi warsztaty teatralne, pokazy, zajęcia  kucharskie, zajęcia taneczne czy mecz tenisa stołowego, a nawet urządzono filmotekę.

W imieniu organizatorów Koła Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Brzozowicy Dużej  oraz Radnego Gminy Kąkolewnica Tomasza Mazurka zwracamy się z prośba o wsparcie finansowe oraz zapraszamy  na "Bal charytatywny" dla Wiktora Zawadzkiego, który odbędzie się w Brzozowicy Dużej w dniu 18.02.2023.
Całkowity dochód z balu zostanie przeznaczony na operację.
Wpłaty można dokonać na konto "Koła Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Brzozowicy Dużej"
Numer Rachunku Bankowego 42 9206 0009 4200 5151 2000 0010.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza dzieci na BAL KARNAWAŁOWY w dniu 27.01.2023 r. (piątek) w godzinach 16.00 – 20.00  do świetlicy GOKiS w Białej.
Mile widziane przebranie za ulubioną postać z bajki.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w Turnieju Tenisa Stołowego. Miejsce  Szkoła Podstawowa w Białce w dniu 26.01.2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00. Informacje pod numerem telefonu 501120729.

 ZAPRASZAMY !!!

Uprzejmie informuję że dnia 24 stycznia 2023 roku o godzinie 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będą:
Sprawozdanie z wyjazdowego posiedzenia Komisji
Sprawozdanie z działalności Komisji w 2022 roku
Plan pracy Komisji na rok 2023
Przewodniczący Komisji -  Michał Wierzchowski

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają dzieci na II TYDZIEŃ ferii  zimowych 2023.  Moc atrakcji a między innymi gry i zabawy, turnieje , warsztaty aktorskie, plastyczne, kulinarne, zajęcia umuzykalniające, turnieje oraz ognisko w Feliksówce. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 14.00  odpowiednio w Szkole Podstawowej w Białce 23.01.2023 (poniedziałek), Szkole Podstawowej w Żabikowie 24.01.2023 (wtorek), świetlica GOKiS w Białej 25.01.23 (środa) Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej w Białce 26.01.2023 (czwartek) oraz  na zakończenie ferii ognisko w Feliksówce oraz gry i zabawy 27.01.2023 r. (piątek) .