ZARZĄDZENIE NR 11/2023 Starosty Radzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2023r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe w zagrożonych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Borki i gminy Radzyń Podlaski.

W dniu 25 kwietnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały wręczone umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wsparciem finansowym zostanie objętych 49 inwestycji z gmin województwa lubelskiego. Wysokość pomocy w ramach tego naboru to 100% refundacji kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie pozwoli na realizację inwestycji samorządów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. O wsparcie mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne oraz spółki gminne.
Gmina Radzyń Podlaski otrzymała pomoc w wysokości 5000000 na realizację projektu pn.  „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Białka oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i Centrum Kultury i Rekreacji w m. Branica Radzyńska, gmina. Radzyń Podlaski"

Robisz plany na majówkę? Nie zapomnij uwzględnić w nich „Rajdu Rowerowego z Biało-Czerwoną, po drogach i dróżkach Gminy Radzyń Podlaski”. To spotkanie będzie patriotyczne i sportowe, biało-czerwone i radosne, z chorągiewką o narodowych barwach i rowerem przy boku. Zapraszamy we wtorek 2 maja 2023 r. Start o godzinie 15.30 sprzed budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej, meta- również w tym samym miejscu, gdzie odbędzie się podsumowanie z niespodzianką dla strudzonych uczestników wycieczki.
Informacje i zapisy uczestników pod nr. tel. 501120729 (30.04.2023 r.)
Wydarzenie organizują: Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim.

Dnia 21.04.2023 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu obyło się niezwykle ciekawe spotkanie warsztatowo-edukacyjne. Przybyli goście duzi i mali- nowi adepci sztuki pszczelarskiej przeszli szkolenie teoretyczne i praktyczne, które otworzyło przed nimi zagadnienia z tej ciekawej dziedziny jakim jest pszczelarstwo. Przewodził temu zapalony pszczelarz i miłośnik małych owadów-- Sławomir Koczkodaj. Uczestnicy zapoznali się z historią pszczelarstwa, jego znaczeniem gospodarczym, życiem i biologią rodziny pszczelej oraz harmonogramem prac pasiecznych.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim w sprawie zasad przemieszczania świń od dnia 21.04.2023r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADZYNIU PODLASKIM Z DNIA 14 KWIETNIA 2023 R.  w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Wohyń, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Borki, Ulan Majorat i Czemierniki powiatu radzyńskiego obejmującego obwody łowieckie nr 67, 66, 68, 81, 39, 53, 42, 80, 56, 69, 55, 82, 95.

W okresie od  19.04.2023r. do  31.11.2023r. każdy mieszkaniec Gminy Radzyń Podlaski może skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota.
Wysokość środków finansowych ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.
• Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.

Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych, zdeponowanych na działkach gruntowych z terenu Gminy Radzyń Podlaski.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz.1) ’’, współfinansowanego ze środków  WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW.
Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu prosimy o składanie wniosków. Nabór zgłoszeń usunięcia wyrobów zawierających azbest będzie trwał od dnia 17.04.2023r. do dnia 21.04.2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  zaprasza na AKADEMIĘ MŁODEGO PSZCZELARZA zajęcia edukacyjno – warsztatowe odbędą się w dniu 21.04.2023 r. od godziny 16.30 w świetlicy GOKiS  w Białej.

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe