Dnia 21.04.2023 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu obyło się niezwykle ciekawe spotkanie warsztatowo-edukacyjne. Przybyli goście duzi i mali- nowi adepci sztuki pszczelarskiej przeszli szkolenie teoretyczne i praktyczne, które otworzyło przed nimi zagadnienia z tej ciekawej dziedziny jakim jest pszczelarstwo. Przewodził temu zapalony pszczelarz i miłośnik małych owadów-- Sławomir Koczkodaj. Uczestnicy zapoznali się z historią pszczelarstwa, jego znaczeniem gospodarczym, życiem i biologią rodziny pszczelej oraz harmonogramem prac pasiecznych.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim w sprawie zasad przemieszczania świń od dnia 21.04.2023r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADZYNIU PODLASKIM Z DNIA 14 KWIETNIA 2023 R.  w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Wohyń, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Borki, Ulan Majorat i Czemierniki powiatu radzyńskiego obejmującego obwody łowieckie nr 67, 66, 68, 81, 39, 53, 42, 80, 56, 69, 55, 82, 95.

W okresie od  19.04.2023r. do  31.11.2023r. każdy mieszkaniec Gminy Radzyń Podlaski może skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota.
Wysokość środków finansowych ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.
• Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.

Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych, zdeponowanych na działkach gruntowych z terenu Gminy Radzyń Podlaski.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Priorytetowego pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz.1) ’’, współfinansowanego ze środków  WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW.
Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu prosimy o składanie wniosków. Nabór zgłoszeń usunięcia wyrobów zawierających azbest będzie trwał od dnia 17.04.2023r. do dnia 21.04.2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  zaprasza na AKADEMIĘ MŁODEGO PSZCZELARZA zajęcia edukacyjno – warsztatowe odbędą się w dniu 21.04.2023 r. od godziny 16.30 w świetlicy GOKiS  w Białej.

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Radzyniu Podlaskim oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski zapraszają na szkolenie dotyczące zasad przyznawania płatności na lata 2023-2027 r.
Szklenie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy

Zapraszamy

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  21 kwietnia 2023   r.   na godz. 9:00 –LVIII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter)
Proponowany porządek obrad:

W związku z pracami nad realizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Członkowie Porozumienia MOF Radzynia Podlaskiego, w którego skład wchodzą: Miasto Radzyń Podlaski, Gmina Radzyń Podlaski, Gmina Borki oraz Powiat Radzyński, ogłaszają nabór kandydatów do Rady Społecznej MOF.
Rada Społeczna MOF pełnić będzie rolę ciała doradczego ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT MOF Radzynia Podlaskiego i będzie wspierać Lidera i Radę MOF w realizacji działań związanych z instrumentem ZIT.
Ciało Doradcze będzie stanowiło forum współpracy i dialogu interesariuszy z członkami Porozumienia, a także sprawować będzie funkcję konsultacyjno–opiniodawczą w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT.