Wójt Gminy Radzyń Podlaski  informuje, że Gmina Radzyń Podlaski po raz kolejny zamierza przystąpić do ogłoszonego przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym, rolnicy zainteresowani przedmiotowym tematem winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:  folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają dzieci na ferie zimowe 2023.  Moc atrakcji a między innymi gry i zabawy, turnieje , warsztaty aktorskie, plastyczne, kulinarne, zajęcia umuzykalniające. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 14.00 

Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” skierowany jest do osób dorosłych, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie, przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24.02.2022 r. W ramach oferowanego wsparcia 1800 migrantów będzie mogło dobrowolnie skorzystać z udziału w nieodpłatnych szkoleniach językowych z języka polskiego.
Szczegóły na plakacie oraz na stronie internetowej: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Radzyń Podlaski .

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

Uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski przystępuje do realizacji zadania wynikającego z zapisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, realizowanym również w okresie  od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.                                                                           

Wiesław Mazurek
Wójt Gminy Radzyń Podlaski

Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabikowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na Koncert Kolęd Młodzieżowej Orkiestry Dętej   pod batutą Tomasza Nurzyńskiego w dniu 6 stycznia 2023 r. o godzinie 16.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żabikowie.

Serdecznie zapraszamy

15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla dzieci szkół podstawowych. Jakie zadania mamy dla Was tym razem?
Świat Recyklingu –  zagraj  z nami w grę, w której każdy materiał, każda drobinka jest cenna i ma konkretną wartość. Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów. W naturze nie ma odpadów! Każdy element ekosystemu wytwarza materię, która jest następnie wykorzystywana przez inne organizmy. Możemy czerpać inspirację z przyrody, aby zmienić nasze metody produkcji i gospodarkę odpadami. Wszystko można zaprojektować w taki sposób, żeby każdy element można było ponownie użyć. Takie podejście będzie potrzebne, aby wziąć udział w IX edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i Przyjaciele w 2023 roku. Konkurs dedykujemy uczniom klas 4-8 szkół podstawowych.

16 grudnia 2022 roku o godzinie  9:00 w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II odbył się X Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina” pod patronatem  Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka. Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowania śpiewem kolędowym, promocję młodych wykonawców, kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji kolędowania, integrowanie dzieci z terenu naszej gminy oraz kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa między dziećmi. Dzieci prezentowały wybraną przez siebie pastorałkę lub kolędę. Wszystkich wykonawców oceniało jury, w którym zasiedli:

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655 i 1504) zarządza się, co następuje:
1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.