W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Rolniczy Agro-Park, które odbędą się w Lublinie  w weekend 15-16 października. Tegoroczna edycja wydarzenia to przede wszystkim nowoczesne technologie w rolnictwie, blisko 150 wystawców, ponad 20 premier oraz specjalistyczne konferencję o „optymalizacji nawożenia oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów wody”. Wstęp na Targi jest bezpłatny.

logo

Szanowni Mieszkańcy,
zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundację Most the Most w województwie lubelskim. Jest to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom. Następnie będą Państwo mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność.
Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie - do 1 000 000 PLN.

logo

Uprzejmie informuję, że zostało wydane Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Radzyń Podlaski  z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 października 2022 r. o godz. 8:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu do placówek oświatowych Gminy Radzyń Podlaski. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się ze stanem technicznym budynków oświatowych, jak również  merytoryczne zapoznanie się ze stanem finansowym  tych jednostek. Komisja chciałaby się zapoznać z metodami nauczania, ich realizacją oraz wynikami.

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów,  przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  27 września 2022   roku na godz. 13:20  – L ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

logo

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2022 r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie m.in.:
1.    Informacja na temat świadczeń socjalnych oraz pomocy społecznej za I półrocze 2022 r.
2.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. – informacja na temat realizacji i przebiegu inwestycji na terenie gminy Radzyń Podlaski oraz źródła ich finansowania;

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  22 września 2022   roku na godz. 14:00  – XLIX  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad: