Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Ankieta jest anonimowa i dotyczy różnych wymiarów zadowolenia z zamieszkiwania na terenie gminy oraz rozpoznawalności LGD. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie.
Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ea03bc1f&&b=29335072e&&c=db152a07

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na kolejny tydzień wakacyjnych spotkań. Tym razem zapraszamy we wtorek na godz.16.00 do świetlicy GOKiS w Białej na kuchnię małego gastronoma. Natomiast środę również na godzinę 16.00, tam odbędzie się malowanie na torebkach, czwartek uraczą nas warsztaty balonowe. Spotkanie w budynku przy Szkole Podstawowej  w Żabikowie.
Zachęcamy dzieci do udziału w zajęciach.

Informujemy, iż od 1 sierpnia 2022 r. uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dnia 14 czerwca 2022 r. Rada Gminy Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr XLVI/252/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosi 19 zł za osobę miesięcznie, w przypadku braku kompostowania bioodpadów.

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień   9  sierpnia  2022  r.  na godz. 8:00 – XLVII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ( parter). Proponowany porządek obrad:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany  do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nastąpi na terenie Gminy Radzyń Podlaski głośne użycie syren alarmowych mające na celu upamiętnienie 78 rocznicy wybuchu Powstawia Warszawskiego.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich "BIELANKI",Koło Regionalne w Białej zapraszają na Bialski Festyn Rodzinny w dniu 6 sierpnia br. na Planu przed Świetlicą wiejską w Białej
Szczegóły na plakacie

W dniu wczorajszym w Branicy Radzyńskiej odbyły się warsztaty ekologiczne, które miały za zadanie przybliżyć dzieciom  nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim zagadnienia związane z ochroną środowiska i zachowaniami nacechowanymi troską o naturę. Miały charakter praktyczny, teoria stanowiła tylko element wprowadzający. Wspólne zabawy, muzykowanie o ekologii i zadania plastyczne motywowały dzieci do wspólnych rozmów o przyrodzie. Wszystkie ćwiczenia angażowały  do poznawania fascynującego świata ekologii.

W pierwszym tygodniu sierpnia Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci we wtorek na pływalnię. Zbiórka o godz.11.00 pod świetlicą GOKiS w Białej, zabieramy po 17 zł ( koszt basenu + w drodze powrotnej zajdziemy na lody), natomiast w środę tradycyjnie o godz.17.00 piłka nożna w Żabikowie. Czwartek zapraszamy do Bedlna k. Żabikowa na godz.16.00 tam odbędą się warsztaty plastyczne, które poprowadzi Pani Małgorzata Szram. Zachęcamy do udziału