Na zaproszenie Dowódcy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej  Generała Michała Rohde 15 sierpnia poczet sztandarowy wraz z delegacją gminy Radzyń Podlaski na czele z Wójtem Gminy Panem Wiesławem Mazurkiem, Przewodniczącą Rady Gminy Panią Barbarą Palicą uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego w Lublinie. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Ryszarda Karpińskiego.

zumba

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na Zumbę dla młodzieży i dorosłych. Szczegóły na plakacie

logo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  27  sierpnia 2021  r.   na godz. 14:00 – XXXVI  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.

logo

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - "Dwie akcje szczepień przeciwko wściekliźnie" 

W dniu 15 sierpnia Zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski Anna Grochoła, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, wicestarosta Michał Zając oraz  przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek złożyli wieniec pod pomnikiem Niepodległości. W uroczystości udział wzięli także uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM.

LOGO

Osoby, które nie zostały dotychczas spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, w dniach 16.08.2021 r.  – 20.08.2021 r.  (godz. 8.00 – 15.00) mogą wziąć udział w spisie w siedzibie Urzędu Gminy  Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 (sala konferencyjna – parter).
Spis będzie prowadzony przez pracowników Urzędu Statystycznego w Radzyniu Podlaskim.
Respondenci powinni zabrać ze sobą numery pesel wszystkich domowników podlegających spisowi

logo

Wójt Gminy Radzyń Podlaski działając na podstawie art. 15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057  późn. zm.  ) podaje wyniki II  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2021  roku zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu