Wójt Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zapraszają wszystkie dzieci na Gminne Mikołajki, które odbędą się 11 grudnia 2022 r. (niedziela) w godzinach 14.00 – 17.00 w budynku przy Zespole Szkół w Zabielu. W programie: cyrkowa niespodzianka, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami oraz Mikołajkowa niespodzianka.
Serdecznie zapraszamy

logo

Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  29  listopada  2022   roku na godz. 8:00  – LII ( Nadzwyczajną ) Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

Urząd Gminy Radzyń Podlaski informuje, iż w dniu 29.11.2022 r. (wtorek) od godz. 700 na terenie gminy odbędzie się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości!. Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

W przededniu 104 rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce uroczysta ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Wśród osób, których działalność została zauważona przez kapitułę znalazł się Samorządowiec Ziemi Radzyńskiej, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Pan Wiesław Mazurek. Za swoją długoletnią działalność i pracę na rzecz społeczności Gminy Radzyń Podlaski został odznaczony SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI. Wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

10 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski świętowali obchody 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18.30 w altanie koncertowej przy Szkole Podstawowej w Żabikowie, gdzie zapłonęły Ognie Niepodległości. W wydarzeniu udział wzięli: poseł na Sejm RP Marcin Duszek, wójt gminy Wiesław Mazurek, jego zastępca Anna Grochoła, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica, skarbnik Zenon Matejek dyrektor szkoły Anna Koczkodaj a także radni gminy, dyrektorzy szkół oraz sołtysi i mieszkańcy gminy.

W czwartek 10 listopada 2022 w miejscowości Biała w Gminie Radzyń Podlaski odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Patriotyczna inicjatywa, zrealizowana została pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt odbyło się w obecności gospodarza gminy wójta Wiesława Mazurka, zastępcy Pani Anny Grochoła, przewodniczącej rady gminy Barbary Palica, sołtys miejscowości Biała Hanny Gołoś oraz skarbnika gminy Zenona Matejka.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do programu  preferencyjnej sprzedaży węgla.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radzyń Podlaski uchwały Nr XLVII/257/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W załączniku treść obwieszczenia.