Zarząd LGD „Zapiecek” zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapiecek” w perspektywie finansowej UE 2022-2027
Zaproszenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica,Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń oraz miasto Radzyń Podlaski
Szczegóły w ogłoszeniu