W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2127) uprzejmie informuję, wszystkie osoby uprawnione do otrzymania dodatku elektrycznego,  że zadanie to realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.
Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

1.Ustawa z dnia 7 października 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 2127)  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
2.Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego.
3.Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny.

Małgorzata Kułak
Kierownik GOPS

ustawa
wniosek
wskazówki