Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. Spotkanie jest elementem opracowania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.

W związku ze wzrostem cen energii oraz materiałów opałowych, Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, iż społeczność lokalna może zakupić drewno na cele opałowe pozyskane kosztem i staraniem nabywcy. Szczegółowych informacji udzielają właściwi terytorialnie leśniczowie. Adresy leśnictw i numery telefonów znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa (https://radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/lesnictwa).

 

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk serdecznie zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne 2022. Powiatowe Święto Plonów odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. w Kolembrodach. Gwiazdą wieczoru będzie Zespół BOYS. Szczegółowe na plakacie

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  26 sierpnia 2022  roku na godz. 8:00  – XLVIII  ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w Sali konferencyjnej UG.  Proponowany porządek obrad:

Informujemy, że od dnia 17.08.2022 r. przeprowadzane będzie płukanie sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę następujące miejscowości: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka. Z związku z koniecznością płukania sieci wodociągowej, mogą wystąpić chwilowe braki dostawy, spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody tzn. może wystąpić okresowa zmiana barwy i zapachu oraz mętność.
Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

Od 21 lipca trwa internetowy konkurs dla osób 50+ z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby się pochwalić jaki zawód wykonywali na przełomie XX/XXI w. Zdjęcia mają nam posłużyć do stworzenia unikalnej galerii, która ma pokazać, jak zmieniły się poszczególne zawody na przestrzeni lat. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem specjalnego formularza https://www.aplikuj.pl/konkurs-fotografie-zgloszenie, dzięki któremu zdjęcia trafią do naszej redakcji. Do zabawy można przyłączyć się do 16 października 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na kolejny tydzień wakacyjnych spotkań. Tym razem zapraszamy w środę do Brzostówca na godz.17.00 do świetlicy, na ozdabianie torebek farbami.
Czwartek zapraszamy do świetlicy GOKiS w Białej o godz.17.00 na zajęcia taneczno-ruchowe, natomiast w piątek idziemy na basen. Spotkanie o godz.11.00 przy świetlicy GOKiS w Białej. Zabieramy, po 17 zł (wejście + lody).

Drodzy Mieszkańcy,
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz całkowite zaprzestanie podlewania trawników, ogródków i upraw sadowniczych wodą z sieci wodociągowej.
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody i doprowadzić do przerw w dostawie wody.