Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski na miesiąc sierpień 2023 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski, uprzejmie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych w 2023 r. będzie odbywał się wg. ustalonych harmonogramów. Gmina została podzielona na 4 sektory:
Sektor I : Brzostówiec, Główne, Jaski, Paszki Duże, Paszki Małe, Radowiec, Zabiele.
Sektor II : Bedlno Radzyńskie, Białka, Siedlanów, Ustrzesz.
Sektor III : Branica Radzyńska, Branica Radzyńska Kolonia, Marynin, Stasinów, Zbulitów.
Sektor IV : Biała, Bedlno, Płudy, Żabików.

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2023 r.

 

Harmonogram do pobrania :

Sektor 1

Sektor 2

Sektor 3

Sektor 4