Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim zaprasza wszystkie dzieci na wycieczkę do Majaland w Warszawie. Odbędzie się ona w dniu 30.08.2023 r. (środa) wyjazd spod Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim o godzinie 8.00. Koszt wycieczki 140 zł i zawiera przejazd, ubezpieczenie, posiłek oraz bilety wstępu. Czekamy na zapisy wraz z opłata i zgodą na wyjazd do 28.08.23 r. wszelkie informacje pod numerem telefonu 501120729.
 ZAPRASZAMY !!!

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na kolejny tydzień wakacyjnych zajęć z dzieci. Tym razem zapraszamy do świetlicy GOKiS w Białej we wtorek i czwartek oraz w środę na salę gimnastyczną do Białki. Zajęcia rozpoczynamy w każdym dniu o godzinie 16.00.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostały ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.
Dochody Funduszu będą stanowić:
wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza w środę 16 sierpnia 2023 roku do świetlicy  w Białej na jedną noc by zamieniła się ona w sypialnię, kino i salę zabaw. Od godziny 18.00 zapraszamy dzieci w progi świetlicy. Zabieramy ze sobą kołderki, ulubione poduszki, szczoteczki do zębów oraz produkty z których przygotujemy pyszną kolację oraz czwartkowe śniadanie.  Zachęcamy do spotkania wszystkie dzieci

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn.zm.  ) zwołuję na dzień  14 sierpnia 2023    roku na godz. 8:00   – LXIII ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej UG.  
Proponowany porządek obrad:

„Silna Biało-Czerwona” – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało w tych dniach liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział.Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14:00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. Zaprezentowanych zostanie 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy.