Zapraszamy dzieci do GOKiSu, gdzie organizujemy czwartkowe, nie tylko obiady, ale i spotkania o charakterze edukacyjnym. Proponujemy  mini wykłady, konkursy, zabawy dydaktyczne. Będziemy tworzyć mapy myśli, drzewka decyzyjne, gry dydaktyczne. Zachęcamy do rozwijania swych talentów i zainteresowań, ale również możemy nadrobić zaległości.

Z nami każda kartkówka to pestka 🤗 Pokażemy jak stosować mnemotechniki, czyli techniki uczenia się, zrobimy wspólne doświadczenia i poszukamy w sobie motywacji do działania. Do zobaczenia.