Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Radzyń Podlaski, stan na dzień 29.09.2023r:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji w zł

279

229

129

3 859 598,89