Uprzejmie informuję, że w dniu 12 października 2023 r. o godz. 9 :00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie m.in.:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski za I półrocze 2023 r. w tym przebieg realizacji inwestycji gminnych oraz źródła ich finansowania;
Informacja nt. świadczeń socjalnych oraz pomocy społecznej za I półrocze 2023 r.

Zgłoszenie propozycji inwestycyjnych do budżetu na 2024 rok.
Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski