Uprzejmie informuję, że w dniach od 17 października 2023 r. do dnia 27 października 2023 r.  przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 9 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok