plakat

Urząd Statystyczny w Lublinie zaprasza placówki wychowania przedszkolnego z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony dom”.
Cele Konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci
- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
- poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród dzieci,
- wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

Atrakcyjne nagrody!

logo

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Informuję, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu. Nie wolno dotykać szczepionki !

logo

W związku z zachowaniem obowiązku trwałości rozumianej jako gotowość instytucjonalną do  świadczenia usług przedszkolnych w ramach realizacji  projektu pt. „Gmina Radzyń Podlaski stawia na przedszkolaków!” o numerze  RPLU.12.01.00-06-0005/18 - Gmina Radzyń Podlaski zapewnia, że jest gotowa do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Białej, Białce, Zabielu i Żabikowie. Liczba utworzonych i dostępnych miejsc wynosi 65.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z dostępnych miejsc prosimy o kontakt z Dyrektorami Oddziałów Przedszkolnych.

logo

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc jest dostępna dla każdej osoby fizycznej, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szczegóły na ulotce

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)   zwołuję na dzień  20  kwietnia 2021 roku na godz. 10:00  – XXXI ( Nadzwyczajną )  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

logo

Informujemy, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku 2020/2021 zobowiązane są do złożenia OŚWIADCZEŃ  dotyczących danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
Oświadczenia prosimy składać do dnia 30 kwietnia 2021. Druki oświadczeń znajdują się na stoliku w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski (2 piętro). Wypełnione oświadczenia prosimy składać do wyznaczonego pudełka.

spis

Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.
Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.