logo

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

zawody

Już po zawodach!
W zimny majowy weekend w Żabikowie odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim. Wcześnie rano uczestnicy zajęli miejsca wokół stawu i równo o 6:00 rozpoczęli łowienie ryb. Nie zabrakło również pysznego poczęstunku. Na głodnych wędkarzy czekały grillowe kiełbaski..
O godzinie 10:00 zważono ryby i wyłoniono zwycięzcę zawodów, którym został Adam Kwapiszewski 5180 gram. Drugie miejsce zajął Mirosław Zając z wynikiem 4280 gram, a trzecie Emil Mazurek 4160 gram. Natomiast największą ważącą 3090 gram rybę złowił Emil Mazurek.

Swięto 3 Maja

3 maja 2021 - Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Święto Narodowe Trzeciego Maja - 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Królowo Polski - módl się za nami ...

tytoń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021.
Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego. Producent surowca tytoniowego składa Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

logo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  nabór ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2021 roku.  Przyjęte uchwałą Nr XXVIII/146/2020 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020   r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani przewidują:

dzień strażaka

Z okazji Dnia Strażaka pragniemy złożyć wszystkim Strażakom OSP i PSP wyrazy szacunku i uznania za ciągłą gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji, trud, poświęcenie i ofiarność w służbie Panu Bogu i ludziom. Życzymy wielu lat w zdrowiu, sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i pracy społecznej, niech nasz Patron św. Florian wyprasza potrzebne Łaski. Kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Henryk Och, prezes ZOG OSP RP dh wójt Wiesław Mazurek

7 rocznica

Dnia 30 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Białce odbyła się uroczystość z okazji        VII rocznicy nadania imienia szkole. Ceremonia miała miejsce przed pomnikiem Patrona.
Na początku głos zabrał Dyrektor Szkoły Dariusz Jurek, który powitał zaproszonych gości:  Panią Barbarę Palicę – Przewodniczącą Rady Gminy,  Panią Annę Grochołę – Zastępcę Wójta,  Pana Wiesława Mazurka – Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Pana Henryka Rosińskiego –  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Pana Zenona Matejka – Skarbnika Gminy, Panią Edytę Skrzeczkowską – Wicedyrektor Szkoły oraz Panią Halinę Mironiuk – nauczyciela i Radną Gminy Radzyń Podlaski. Szczególnie serdecznie przywitał najmłodszą społeczność szkolną – delegację dzieci z przedszkola, grupy z klas „0”,  nauczycieli oraz pracowników szkoły .

logo

Gmina Borki planuje organizację IV Forum Przedsiębiorczości.  Zapraszamy Przedsiębiorców z terenu Gminy Radzyń Podlaski do udziału w tym wydarzeniu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr  tel.  81 857 41 90.

logo

Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego