Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 9:30 w trybie stacjonarnym odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie m.in.:
1.Ocena działalności klubów sportowych i zakres ich finansowania;
2.Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2020 rok oraz przedstawienie planowanych działań na 2021 rok – w tym oferty wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży;

3.Informacja Wójta Gminy na temat stanu technicznego obiektów sportowych i kulturalnych;
4.Promocja Gminy zakres działań promocyjnych i ich finansowanie.


Przewodniczący Komisji
Radny Michał Wierzchowski