logo

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

logo

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Radzynia Podlaskiego
Osoby w wieku powyżej 70 roku życia oraz osoby niepełnosprawne, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19 ale mają problemy z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.
Numery telefonów do pracowników urzędu odpowiedzialnych za transport:
83 413 18 02
697 382 303
Zapisy prowadzone będą od 15 stycznia br. w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15.30.

logo

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.  ) zwołuję na dzień  29 stycznia 2021 r. na godz. 13:oo – XXIX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w TRYBIE ZDALNYM.
Proponowany porządek obrad:

logo

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 14:00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będą m.in.:
1.Informacja Wójta oraz dyskusja nad stanem placówek oświatowych w Gminie Radzyń Podlaski;
2.Informacja Wójta na temat realizacji budowy budynku Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej.
Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w Komisji mogą dzwonić na nr. tel. 083 413 18 18.


Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski

logo

Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

dekoracje swiateczne

Odbył się konkurs na Najładniejszą Świąteczną Dekorację Posesji, który był adresowany do mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.
Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu. Zwycięzcom gratulujemy.
Komisja przyznała następujące  nagrody:
I miejsce – Pani Magdalena Mucha
II miejsce – Pani Anna Kozieł
III miejsce – Pan Marek Oworuszko

Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Gminy – pokój nr 9, w dniach od 13 – 15 stycznia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.00

logo

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 6 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów radzyńskiego i bialskiego

logo

Wójt Gminy Radzyń Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek