W związku z prowadzonymi pracami na Stacji Uzdatniania Wody w Branicy RadzyńskiejKolonii Wójt Gminy Radzyń Podlaski uprzejmie informuję, że w dniach 15 18 czerwca 2021 r. mogą następować przerwy w dostawie wody dla mieszkańców sołectw: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka oraz Lichty i Niewęgłosz.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.