BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie 19.2 „ Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020
Umowa Nr  00340-6935-UM0310836/17, zawarta w dniu 28 listopada 2017 r.

Plan finansowy wniosku:
Koszty realizacji projektu:
1.Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 47435,00 zł
2.Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 46 820,00 zł
3. Wnioskowana kwota: 29 791,00 zł