Tytuł projektu:„Budowa altany koncertowej przy zespole dworsko-pałacowym w Żabikowie, Gmina Radzyń Podlaski”
BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 20014 – 2020
Umowa Nr 00614-6935-UM0310841/17, zawarta w dniu 24  maja 2018 r.