W dniu 20 marca 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

Zwycięzcy w kategorii I (klasy I-IV):
I miejsce – Mikołaj Ostropolski  - SP w Żabikowie
II miejsce – Adam Żurawski - SP w Żabikowie

Zwycięzcy w kategorii II (klasy V-VIII):
I miejsce – Justyna Kałuska  - ZS Zabiele
II Adrian Śledź  - SP w Białce
III Maciej Bednarczyk - SP w Białce
Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski Pana Wiesława Mazurka pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami. Zwycięzcy eliminacji gminnych wezmą udział w eliminacjach powiatowych już 26 marca 2024 r. Życzymy im samych sukcesów.
Podziękowania składamy na ręce opiekunów uczniów: Pani Urszuli Jastrzębskiej,  Pani Iwony Niewęgłowskiej, Pana Leszka Jesionka, Pana Andrzeja Prokopiuka.

Dziękujemy za przygotowanie dzieci do eliminacji szkolnych, gminnych i powiatowych.