Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 zł pt: DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY RADZYŃ PODLASKI