W dniu 29 sierpnia 2023r. w Urzędzie  Gminy Radzyń Podlaski nauczyciele szkół z  Białej, Białki, Branicy Radzyńskiej, Paszk Dużych oraz Zabiela, odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz złożyli ślubowanie. Uroczystego wręczenia aktów dokonał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek.Akty nadania stopnia awansu zawodowego to wyraz uznania dla zaangażowania oraz pasji, jakie nauczyciele wnoszą w proces edukacji młodego pokolenia. Podczas ślubowania nauczyciele zobowiązują się do kontynuowania swojej pracy na rzecz kształcenia oraz rozwoju uczniów i przedszkolaków.

Tego samego dnia odbyło się drugie spotkanie, podczas którego Wójt Gminy Radzyń Podlaski wręczył dyrektorom trzech placówek oświatowych akty  powierzenia stanowiska dyrektora. W gronie osób, które otrzymały akty znaleźli się: pani Anna Piekarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej, pani Anna Piróg – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzostówcu, pani Katarzyna Kowalczyk – Dyrektor Zespołu Szkół w Zabielu. Pan Wójt życzył dyrektorom wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów, które będą powodem do satysfakcji i spełnienia zawodowego, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wiele zapału i energii do dalszej pracy.