Rozporządzenie nr 6 Wojewody Lubelskiego  w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego

treść rozporządzenia